U bent hier

Het actieplan van het ABVV

We stellen vast dat de maatregelen in het regeerakkoord van 9 oktober 2014 niet enkel ronduit onrechtvaardig zijn voor de werknemers en de uitkeringstrekkers, maar bovendien schadelijk zijn voor de groei en de werkgelegenheid.

Het stelt vast dat die maatregelen op geen enkele wijze tegemoetkomen aan de vier krachtlijnen en prioriteiten van het gemeenschappelijk front, nl.:

 1. Vrijwaring en versterking van de koopkracht
 • Een marge voor vrije loononderhandelingen
 • Onverkort behoud van de automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen
 • Gebruik van het volledige budget voor de koppeling van de vervangingsinkomens aan de welvaart

 

 1. Een sterke federale sociale zekerheid
 • Een echte bescherming tegen werkloosheid, ziekte, ongeval
 • Een echte bescherming bij pensionering
 • Voldoende middelen voor de gezondheidszorg
 • Een gebetonneerde financiering van de sociale zekerheid (verlenging van de evenwichtsdotatie)
 • Hogere minima, hoger dan de Europese armoedenorm
 • Gewaarborgde mogelijkheden tot vervroegde uittreding

 

 1. Investeren in duurzame relance en werkgelegenheid
 • Een daadwerkelijk investerings- en infrastructuurbeleid met als prioriteit de openbare infrastructuren
 • Strijd tegen werkloosheid, met de waarborg van een job voor de langdurig werklozen die hun uitkering dreigen te verliezen (geen gedwongen tewerkstelling en geen uitsluitingsbeleid)
 • Meer kwaliteitsbanen in de privé- en de openbare sector
 • Een begrotingstraject dat de groei en de werkgelegenheid niet schaadt
 • Een opgedreven strijd tegen sociale dumping

 

 1. Fiscale rechtvaardigheid
 • Gegarandeerde kennis en transparantie van de verschillende inkomenssoorten
 • Een evenwichtige verdeling van de bijdrage van de inkomens uit arbeid en die uit vermogen
 • Een bijzondere inspanning van de grote vermogens
 • Alle voordelen die aan de ondernemingen toegekend worden, moeten afhankelijk gemaakt worden van het scheppen van banen

 

 

 

Het Federaal Comité bevestigt het actieplan zoals het op 15 oktober door het Gemeenschappelijk Vakbondsfront werd aangekondigd:

 • 6 november 2014 : nationale betoging te Brussel.
 • 24 november 2014 : beurtstaking in de provincies Luxemburg, Henegouwen, Limburg en Antwerpen.
 • 01 december 2014 : beurtstaking in de provincies Namen, Luik, Oost- en West-Vlaanderen.
 • 08 december 2014 : beurtstaking in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel.
 • 15 december 2014 : nationale staking.

 

Na dit actieplan volgt een evaluatie die aan het Federaal Comité zal worden voorgelegd. Indien nodig zal dan een nieuw actieplan uitgewerkt en beslist worden.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer