U bent hier

persmededeling ACOD spoor:

Het nationaal secretariaat van ACOD Spoor heeft op maandag 17 oktober 2016 vergaderd en zich hierbij gebogen over alle door de regering afgekondigde begrotingsmaatregelen.

ACOD Spoor betreurt dat deze maatregelen - alweer - alle werknemers treffen, via beslissingen over de gezondheidszorg, de pensioenen, de werklozen, flexibiliteit in het werk of loonmatiging.

ACOD Spoor heeft vooral de maatregel, die de hervorming van het pensioenstelsel van het rijdend personeel van de NMBS, met bijzondere aandacht onder de loep genomen.

ACOD Spoor verklaart volkomen gekant te zijn tegen de invoering van deze regel.

De ACOD onderstreept dat de toepassing van deze bepaling enerzijds een frontale aanval tegen het pensioenstelsel van het rijdend personeel inhoudt en anderzijds op korte termijn tot ernstige operationele problemen en veiligheidsproblemen gaat leiden.

Het is een feit dat in de komende 10 jaar meer dan 55% van het personeel met pensioen gaat. Maar door deze regeringsbeslissingen dreigen de mensen nu nog vroeger te vertrekken, terwijl gelijktijdig niet voldoende zal aangeworven worden doordat de spoorberoepen hun aantrekkelijkheid verliezen.

Op 01/07/2016 waren bij de NMBS 673 VTE minder aangeworven dan gebudgetteerd.

De pensioenleeftijd verlaten naar 63 jaar is daarenboven helemaal niet bevorderlijk voor een waakzame en kwalitatieve veiligheid, die van het rijdend personeel wordt gevergd.

Tot slot is ACOD Spoor geschokt door het meedogenloze optreden van de regering.

De vakorganisatie veroordeelt heel krachtdadig een maatregel die eenzijdig, zonder enig overleg is genomen en die een categorie van het spoorwegpersoneel heel hard treft, terwijl nog niet alle criteria inzake zwaar werk voor alle beroepen zijn vastgelegd en ingevoerd door het nationale pensioencomité.

Bovendien leggen de begrotingskeuzes van de regering andere beslissingen op, die alle spoorwegmannen en –vrouwen treffen, zoals het afschaffen van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid of het schrappen van de preferentiële tantièmes.

In juli 2015 heeft alleen ACOD Spoor geweigerd zich te scharen achter het voorstel om de overheveling van het beheer van de HR Rail- pensioenen naar de PDOS te organiseren.

En dit ondanks de verbintenis van de toenmalige regering om niets te wijzigen aan het preferentiële statuut van het rijdende personeel, beoogd in artikel 88 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen: recht op vervroegd pensioen vanaf 55 jaar mits 30 jaar effectieve dienst als rijdend personeel.

De in het raam van de begroting 2017 besliste hervormingen geven ons nu -jammer genoeg - gelijk.

Vandaag komen de leugens en het bedrog van de regering aan het licht en wordt al het spoorwegpersoneel zwaar afgestraft.

In deze omstandigheden heeft ACOD Spoor beslist al het spoorwegpersoneel op te roepen enerzijds om zich te mobiliseren en anderzijds om  een gestructureerd actieplan voor te bereiden, plan waarvan de modaliteiten en doelstellingen nader bepaald worden op het nationaal uitvoerend bureau van 27 oktober 2016.

Met kameraadschappelijke groeten,

Marc Stals

 

Bestendig secretaris

tag: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer