U bent hier

Begrotingstekort: spoorwegpensioenen als pasmunt

De beleidsverklaring van de federale regering is een laffe aanslag op het pensioenstelsel van zowel het sedentaire als het rijdend personeel. De regering werkt haar begrotingstekort weg met het pensioen van het spoorwegpersoneel en is daar nog erg fier op ook.

Vanaf 1 januari 2019 worden de preferentiële tantièmes afgeschaft én dit zonder enige vorm van sociaal overleg. De rekenkundige breuken om het pensioenbedrag te berekenen – 1/48ste voor het rijdend en 1/55ste voor het sedentair personeel – worden afgeschaft met volgend resultaat: een lager pensioenbedrag en een verhoging van de pensioenleeftijd. Samengevat: we gaan langer werken voor minder pensioen.
Specifiek voor het rijdend personeel worden de loopbaanvoorwaarde en de minimumleeftijd gelijkgeschakeld met het algemeen stelsel. In 2018 wordt de minimumleeftijd 57 jaar om vervolgens jaarlijks vermeerderd te worden met 6 maanden. In 2030 dient men dan de leeftijd van 63 jaar bereikt te hebben om met pensioen te gaan. De minimumloopbaan van 30 jaar wordt in 2018 verhoogd tot 38 jaar, in 2021 tot 39 jaar, in 2024 tot 40 jaar, in 2027 tot 41 jaar en in 2030 tot 42 jaar.
Minister van Pensioenen Bacquelaine is op onze dringende vraag ingegaan om hem te ontmoeten. We hebben tevens een onderhoud gevraagd met de voorzitter van de raad van bestuur van HR Rail. Ook hij heeft ons ontvangen.
Na een eerste interventie bij de minister hebben we de bevestiging gekregen dat de pensioenvoorwaarden niet gewijzigd worden tot er een definitieve wet is omtrent het dossier van de zware beroepen. ACOD Spoor pleit steevast dat ook andere beroepscategorieën onder de term ‘zwaar beroep’ komen. Onder andere nachtwerk, zware fysieke arbeid en ploegenstelsels dienen zo erkend te worden.
We verwachten dat de volksvertegenwoordigers van de regeringspartijen hun verplichtingen als ‘verkozenen des volks’ nakomen. We stellen echter vast dat de werkgeversvakbonden en multinationals hen meer dan ééns verblijden met veel applaus …

Ludo Sempels

tag: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer