U bent hier

Filip Watteeuw geeft de N-VA een duwtje in de rug

In Het Nieuwsblad (19/6/2017) sprak Gents schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) de wens uit om in het kader van het nieuwe Gentse circulatieplan ook werk te maken van Gents openbaar vervoer in eigen beheer. Wil Watteeuw hiermee de klok terugdraaien naar de jaren ’60 en het afbraakbeleid van de N-VA een duwtje in de rug geven?

Volgens de ACOD is de keuze voor een eigen Gents openbaar vervoersnet – hoewel wellicht goedbedoeld door Watteeuw – onverstandig. Hij grijpt immers terug naar een situatie van 50 jaar geleden, toen vele grote steden in ons land een vervoersnet beheerden voor de eigen stad en de onmiddellijk omliggende regio. De bredere regio rond de grote steden en de kleinere gemeenten die zich daarin bevonden moesten het doen met het openbaar vervoer van de Buurtspoorwegen en met bussen van de NMBS.

Deze weinig efficiënte werkwijze maakte weliswaar degelijk openbaar vervoer mogelijk in de grote steden, maar regionaal vervoer tussen kleinere gemeenten en naar grotere steden was wel veel minder frequent.

Dankzij overheidsinvesteringen in de daaropvolgende decennia kon het bus- en tramverkeer in Vlaanderen zich verder ontwikkelen en integreren. De solidariteit tussen grote en kleine gemeenten vergrootte en uiteindelijk mondde dit beleid uit in de oprichting van één Vlaamse vervoersmaatschappij: De Lijn. Het besef was immers gegroeid dat dit veel efficiënter was, zowel voor de reizigers als vanuit bedrijfseconomisch oogpunt.

De huidige Vlaamse regering onder leiding van de N-VA draait de klok nu terug. Basismobiliteit (een bus/tramhalte vlakbij) wordt basisbereikbaarheid (een mobiliteitsoplossing die je zelf moet regelen). Vele kleine gemeenten zien buslijnen verdwijnen en frequentie dalen. Indien ze in de toekomst gedwongen zouden worden om zelf hun openbaar vervoer te moeten organiseren, zouden deze gemeenten er niet de financiële middelen voor hebben. Ook het opzetten van een soort ‘Bringr’ voor personenvervoer  waarbij burgers taxi spelen voor andere burgers, zoals Groen-fractieleider Björn Rsozska voorstelde, vormt geen alternatief voor een duurzaam openbaar vervoer.

Watteeuw denkt in zijn visie te veel aan – enkel – het belang van de Gentenaars. Hij vergeet daarbij de solidariteit met de rest van de Gentse regio, de provincie Oost-Vlaanderen en heel Vlaanderen. Watteeuw geeft wellicht onbedoeld het besparingsverhaal van de N-VA, dat het openbaar vervoer wil uitkleden en privatiseren, een duwtje in de rug. Daar is op termijn niemand mee gebaat. Ook de Gentenaar niet.

Chris Reniers
voorzitter ACOD

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer