U bent hier

Nieuwe CEO NMBS zet haar plannen uiteen - Zet Sophie de trein op het juiste spoor?

Nieuwsbrief

Begin maart ging Sophie Dutordoir aan de slag als nieuwe CEO van de NMBS. Ze werkte zich enkele maanden discreet in en presenteerde op 18 oktober haar strategische visie in de Kamercommissie. Ondertussen hadden we regelmatig contact om van gedachten te wisselen over de toekomst van de Belgische Spoorwegen.

Haar uiteenzetting en analyse zijn niet onopgemerkt gebleven. Niet in de commissie, niet in de media, en nog belangrijker, niet op de werkvloer. We hebben dezelfde avond gecommuniceerd dat “we verheugd zijn dat Sophie Dutordoir onze analyse over de Belgische spoorwegen deelt.” Politieke bemoeienissen en miserabele projecten moeten ééns en voor altijd in de vergeetput. Niet onbelangrijk om te weten: wanneer de N-VA het vanuit de oppositie steeds had over minder politieke benoemingen, zijn er onder deze regering bij de Belgische Spoorwegen nog nooit zoveel politieke benoemingen geweest. Ze vallen wel minder op.

We hebben als vakbond dikwijls vraagtekens geplaatst bij politieke benoemingen. Daarom vinden we het streven van de CEO om de NMBS te doen werken als een ‘normaal’ bedrijf positief. We onderstrepen wel dat de NMBS een openbaar bedrijf is ten dienste van de gehele bevolking. Louter winst maken als een privébedrijf is niet mogelijk.

Beter contact en meer communicatie tussen top en werkvloer

 

Mevrouw Dutordoir stelde tijdens haar werkbezoeken op het terrein vast dat het personeel meer dan twintig jaar geen ‘baas’ heeft gezien. Juist. Het is tijd voor een bottom-up-strategie. We zeggen al eeuwen en tot vervelens toe van sommigen dat de beste consultants reeds in het bedrijf aanwezig zijn. Haar lovende woorden voor het personeel zijn dan ook bemoedigend. Ze wil het personeel meer doen samenwerken. De samenwerking met de collega’s van Infrabel valt echter niet onder haar bevoegdheid. We vrezen dan ook voor een tweesporenbeleid. Een spoorweghandicap …

Eén spoorwegbedrijf graag

We pleiten nog steeds voor een unitair bedrijf. Een eengemaakt bedrijf biedt alleen maar voordelen op financieel, organisatorisch en operationeel vlak. Slechts één raad van bestuur en één CEO zijn reeds een besparing op zich. En wat belangrijk is: eenheid van bevel.

De ‘Chinese muur’ die werd opgetrokken tussen de twee bedrijven maakt dat de werking van de Belgische Spoorwegen hieronder lijdt. Maar ook binnen de NMBS zijn er op bepaalde niveaus ‘Chinese muren’ die zich doorzetten tot op het terrein. Werk aan de winkel voor de CEO …

Geen ‘nepotisme’ meer

Opmerkelijk: op de raad van bestuur van eind oktober werd unaniem beslist dat voortaan enkel de directeurs benoemd zouden worden door de raad van bestuur. Alle andere benoemingen van hogere ambtenaren zouden vanaf nu door het directiecomité gebeuren. Een beslissing die er niet zonder slag of stoot kwam. De voorzitter van de NMBS (met een liberale kleur nota bene) verzette zich hiertegen, maar moest uiteindelijk bakzeil halen.

Investeringen in nieuw materieel

Dutordoir heeft met deze ingreep haar positie aan het hoofd van de NMBS kracht bijgegeven.

Op dezelfde raad van bestuur werd een investering van 3,2 miljard euro goedgekeurd. Concreet gaat het over de aankoop van 445 M7-rijtuigen ter vervanging van verouderd materieel, en investeringen in stations voor roltrappen en liften. De huidige regering klopt fier op haar borst. We merken graag op dat deze investeringen onder elke regering zouden gebeurd zijn wegens noodzakelijk.

Ook zullen de perrons worden verhoogd en stations toegankelijker gemaakt worden voor rolstoelgebruikers en andersvaliden, wat een zeer belangrijk werkpunt is. Daarnaast worden extra parkeerplaatsen gecreëerd. Al deze maatregelen moeten het woon-werkverkeer sterk verbeteren. Met andere woorden, geen vastgoedinvesteringen, maar stationsinvesteringen voor de reizigers.

Het doel om nog meer reizigers aan te trekken, is tegelijkertijd het fileprobleem en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen aanpakken. De werknemers van de spoorwegen zijn de klimaatridders van deze eeuw.

Hoopvol en constructief

Maar laat ons terugkeren naar de intenties van mevrouw Dutordoir. Anders dan een aantal van haar voorgangers, heeft ze zich positief uitgelaten over het personeel en de vakbonden. Haar boodschap werd bij het personeel alvast goed onthaald, zelfs sommige Infrabel-werknemers dachten dat Dutordoir ook bij hen een en ander zou veranderen. Duidelijk een stijlbreuk met haar voorgangers.

Wij hebben als organisatie positief gereageerd op de uitgestoken hand en zijn bereid om op een constructieve manier mee te werken om de toekomst van de NMBS te vrijwaren. We moeten ons hoe dan ook voorbereiden op de komende liberalisering van het reizigersvervoer.

Om van de NMBS opnieuw een bloeiend bedrijf te maken, heeft mevrouw Dutordoir de personeelsleden en de vakbonden nodig. Wanneer ze haar woorden zal omzetten in daden, zal ze in ons alvast een partner vinden om een mooie toekomst uit te tekenen.

De eerste stap is alvast gezet. Wij kijken samen met jullie uit naar het vervolg. Het zou misdadig zijn om een bedrijf dat dagelijks bijna één miljoen reizigers vervoert ten onder te laten gaan.

Let wel: we zullen zonder enig moment van twijfel het openbaar karakter van ons bedrijf duiden indien dit nodig blijkt te zijn. Besparingen op de kap van het personeel zijn onbespreekbaar, het personeel heeft al meer dan genoeg inspanningen geleverd.

De regering moet haar verantwoordelijkheid opnemen met betrekking tot de pensioenen en de zware beroepen. En het zou goed zijn, mochten die regeringsleden die elke week de spoorwegen koppelen aan privatisering, op het strafbankje te zetten. Met premievermindering!

Wij zijn er klaar voor om met wederzijds respect de uitdaging aan te gaan en de toekomst van de Belgische spoorwegen als een maximale openbare dienst te garanderen.

Ludo Sempels,

Algemeen secretaris,

Voorzitter ACOD-SPOOR

 

Agressie en ongepast gedrag naar het spoorwegpersoneel en de reizigers

We werden onlangs opnieuw geconfronteerd met agressie en ongepast gedrag naar het spoorwegpersoneel en de reizigers toe. Zelf ben ik In 1998 slachtoffer geweest van een zware agressie. Ik herinner me er nog elk detail van, vooral mijn verontwaardiging en gevoel van machteloosheid. Fysieke letsels verdwijnen. Gedachten blijven.

De verontwaardiging heb ik omgezet in positieve energie en gedrevenheid om mijn gevoel van machteloosheid weg te werken. Ik hoop dat elke slachtoffer van fysieke en psychologische agressie diezelfde omschakeling kan maken. Slachtoffers moeten begeleid worden. Ook de naaste mensen van slachtoffers moeten geholpen worden. Dat wordt vaak vergeten.

Binnen treinbegeleiding heb ik in 2002 de kans gekregen om de speciale controlebrigades en de cel anti-agressie mee op te starten. De toenmalige dienstchef Treinbegeleiding heeft geweldige inspanningen gedaan. Ik beschouw het nog steeds als een voorrecht om met die man te hebben mogen samenwerken. Helaas is agressie op het spoor niet uit de wereld geholpen. Vele factoren spelen mee. Factoren die we niet steeds zelf kunnen beheersen.

Daden van ongepast en misdadig gedrag moeten naast een gerechtelijk en resultaatgericht vervolging ook preventief gecounterd worden. Het heeft geen zin om enkel de focus te leggen op de gevolgen, ook de oorzaken moeten aangepakt worden. Als je de oorzaken buitenspel zet, zijn er geen gevolgen.

Organisatoren van evenementen dienen hun verantwoordelijkheid op te nemen en optimaal samen te werken met de externe partners. Het is te gemakkelijk om de andere kant op te kijken wanneer de amokzaaiers het evenement verlaten. Fraudegevoelige vervoerbewijzen moeten voor eens en altijd in de prullenmand. Maak operationele procedures sluitend zodat er geen agressie kan ontstaan ten gevolge van frustraties (vertrekprocedure). Voldoende bemensing van operationele diensten en veiligheidsdiensten is een must. De One Man Car is dus echt geen goed idee. Pak de sociale redenen van ongepast gedrag aan. Durf investeren in de samenleving. De trein is de samenleving.

We moeten ook de confrontatie aangaan met jongeren die zich ongepast gedragen. Ik pleit opnieuw voor het opleiden van personeelsleden tot overtuigende sprekers om hun ervaringen te delen in scholen door middel van spreekbeurten en audiovisuele middelen. De confrontatie met slachtoffers kan hen doen inzien dat wangedrag in de trein en daarbuiten alleen maar menselijk leed veroorzaakt. De treinbegeleider is meer dan een uniform. In Nederland bestaat dit project -luisteris, zie link hieronder- al een tijd, met succes. Jongeren solliciteren later zelfs voor een job bij de spoorwegen. Een win-win investering.

Het gerecht moet elke vorm van agressie meer dan ooit serieus nemen. Reeds in 2006 hebben we de ronde van de Parketten gedaan om het agressieprobleem aan te kaarten. Er moet een duidelijke boodschap gegeven worden dat agressie niet aanvaard wordt. Ook de Belgische spoorwegen spelen hier een belangrijke rol als werkgever. Als er een bataljon advocaten kan ingeschakeld worden tegen een stakingsactie, dan kan dit ook tegen een dader van agressie op een personeelslid.

Tenslotte: vergeet de oorzaken niet aan te pakken!

Gunther Blauwens

Nationaal secretaris ACOD Spoor

 

Met syndicale groeten,

Marc Stals

Bestendig secretaris

 

 

 

tag: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer