slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Plan Galant: De afbraak van de Belgische spoorwegen is ingezet

Minister Galant wil met haar plan 3 miljard euro besparen tussen 2016 en 2019 ten koste van het spoorwegpersoneel en de reizigers. Het plan heeft als enige doel de spoorwegen onwerkbaar te maken en klaar te stomen voor de privatisering! Maak iets onwerkbaar en de mensen vragen om privatisering. Thatcher heeft het haar voorgedaan. De Britse treinreizigers smeken na 20 jaar liberalisering en privatisering om een hernationalisering van de Britse spoorwegen.

Antisociale cocktail!

Waarom verwerpen we het ontwerp sociaal akkoord?

Beste collega's,

Net als jij lazen wij de brieven van de CEO's van Infrabel, NMBS en de Algemeen Directeur van HR-Rail. In die brieven verzwijgen zij heel wat. Ook stelden we vast dat het overgrote deel van de media het spoorwegpersoneel in een kwaad daglicht stelt! Totaal onterecht!

Wij vinden het als ACOD Spoor belangrijk te reageren en u alle nuttige inlichtingen te geven ivm. het ontwerp sociaal akkoord.

Op 8 december hebben de beide Erkende Organisaties hun hoogste instanties bijeengeroepen. Voordien werden in alle regio's militantenvergaderingen georganiseerd waar het ontwerp besproken werd. Het ontwerp sociaal akkoord werd unaniem verworpen.

Afbouw dienstverlening!

De directie beweert dat ze de enorme mobiliteitsuitdagingen ("België: één van de landen met het grootste fileleed") wil aangaan, en anderzijds dat de Belgische Spoorwegen een belangrijke rol te spelen hebben in de strijd tegen de klimaatverandering.

Maar hoe gaat men dit doen als de regering met het Plan Galant 3 miljard euro wil besparen tussen nu en 2019? Dat is 1/5 van het budget dat weggesneden wordt!

Hoe kan je nu de dienstverlening verbeteren als je:

•             6000 à 7000 jobs wil schrappen bij Infrabel, NMBS als HR-Rail?

•             treinbegeleiders wil schrappen op 20% van de treinen?

•             de prijzen van de tickets drastisch wil verhogen?

•             loketten sluit en vervangt door automaten die vaak in panne staan? (wou men niet tegen 2020 ongeveer 365 jobs schrappen in kader van het distributieproject 2020)

•             er een plan is om 800 a 900 km landelijke lijnen te schrappen wegens zogenaamd niet rendabel?

•             de trajectduur van de treinen verhoogt om kunstmatig te stiptheidscijfers te verhogen?

Spoorwegpersoneel: De karikaturen ontsporen

Naar aanleiding van de aangekondigde spoorstakingen voor de maand januari werden in de (sociale) media heel wat karikaturen en foutieve of onvolledige informatie verspreid over het spoorwegpersoneel en hun zogenaamde privileges. De ACOD betreurt dat bepaalde politici en opiniemakers hun visie op de Belgische spoorwegen – uit kwade wil of uit nonchalance – beperken tot enkele elementen die ze gebruiken om het personeel en de vakbonden in een slecht daglicht te stellen.

De waarheid die voor u achtergehouden wordt! ACOD Spoor

Net als jullie lazen wij de brief die ondertekend werd door de CEO’s van Infrabel, de NMBS en de Algemeen Directeur van HR-Rail.

Wij vinden het als erkende organisaties belangrijk te reageren en u alle nuttige inlichtingen te geven die het resultaat zijn van ons vakbondswerk.

Op 8 december hebben de ACOD/CGSP en de ACV/CSC Transcom hun hoogste instanties bijeengeroepen om het ontwerp van het protocol van sociaal akkoord 2015-16-17 te analyseren.

Antisociale cocktail

Persbericht ACOD Spoor

Politiek maakt misbruik van stakingsaanzegging

 

ACOD Spoor is teleurgesteld in de scherpe reacties uit de politieke wereld op de stakingsaanzegging die het gemeenschappelijk vakbondbondsfront indiende na de afwijzing van het voorgestelde protocol van sociaal akkoord bij de NMBS. In plaats van de aanval in te zetten op de vakbonden zouden de politici van N-VA en Open VLD beter werk maken de échte problemen bij het spoorwegbedrijf.

 

PERSBERICHT ACOD Spoor

Het protocol van sociaal akkoord van de Belgische Spoorwegen 2016-2018: rode kaart en ingediende stakingsaanzegging!

De instanties van ACV Transcom en ACOD Sector Spoor hebben zich gisteren gebogen over het protocol van sociaal akkoord 2016-2018, dat door de directie van de Belgische spoorwegen werd uitgewerkt. Hun standpunt is unaniem: het protocol wordt volledig afgewezen!

ABVV past actieplan aan na aanslagen Parijs

Naar aanleiding van de barbaarse aanslagen van vorige week in Parijs en elders in de wereld, werd in het licht van een verhoogde terreurdreiging het veiligheidsniveau in België opgetrokken

van 2 naar 3.

De vakbonden zijn geschokt door de gruwel. Wij leggen de nadruk op het feit dat barbarij nooit kan gerechtvaardigd worden. Enkel vrede en solidariteit bieden een antwoord tegen radicalisme en angst. 

De samenleving en de politiek mogen nooit wijken voor terreur. De werking van de democratie moet gevrijwaard worden en als vakbond dienen wij onze rol en werking onverkort verder te zetten. Angst mag nooit een leidraad zijn, maar als syndicalisten zijn wij ook heel erg geraakt. Ook wij zijn allen vader, moeder, zoon of dochter.

Uit respect voor de slachtoffers van het drama in Parijs en omdat wij als middenveldorganisatie niet blind zijn voor wat leeft in de samenleving, heeft het ABVV beslist om de geplande acties bijgevolg opnieuw te bekijken. In de gegeven omstandigheden moeten wij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op. De veiligheid van onze militanten, leden en de bevolking moeten we voor ogen houden. 

Het actieplan dat het ABVV heeft afgekondigd en waar stakingsacties en betogingen deel van uitmaken, wordt dan ook aangepast. Alle publieke manifestaties en concentraties worden de komende weken opgeschort en vervangen door infobijeenkomsten in de ondernemingen. Deze kunnen gepaard gaan met werkonderbrekingen. De geplande stakingen worden bijgevolg wel aangehouden. 

Aangezien een aantal van de acties afgesproken werden in gemeenschappelijk vakbondsfront, heeft het ABVV zijn standpunt ook toegelicht aan de andere vakbonden. 

De doelstellingen van het actieplan blijven ongewijzigd. Op korte en lange termijn. De opschorting van enkele acties doet op geen enkele manier afbreuk aan het sociaal verzet. Het ABVV blijft een ander beleid eisen en zal zich blijven organiseren tegen de maatregelen van deze regeringen. Ook de werkgevers moeten over de brug komen. Het ABVV zal de situatie op de voet

Pagina's

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer