slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Dansnamiddag ‘Ten Stuyver’ op 30 april 2017 voor senioren

Op 30 april 2017 organiseert het ABVV/ACOD ism Sp-a en Bond Moyson voor haar gepensioneerde leden een dansnamiddag in zaal Ten Stuyver, gelegen Stuiverstraat 365 te Oostende.  Deze namiddag wordt u gratis aangeboden en vangt aan om 15u00.  Deelnemers aan deze activiteit moeten vooraf ingeschreven zijn op het telnr 059/55 16 06.

 

Voorjaarsbingo op 25 april 201 voor de senioren:in Oostende

Op 25 april nodigt het seniorenbestuur van de afdeling Oostende hun leden uit op een voorjaarsbingo.  Deze activiteit vangt aan om 14u00 in het ACOD-lokaal gelegen Nieuwpoortsesteenweg 11 te Oostende. (nabij Petit-Paris en vlot te bereiken met het openbaar vervoer).  Kostprijs: 5,00 € voor

Koffie/thee met gebak en bingospelletjes met prijzen, te betalen aan de ingang.  Bijkomende info is te bekomen bij de seniorenvoorzitter G. Vanhoutte telnr 059/279807 of bij de afdelingsvoorzitter G. Baeckelandt gsmnr 0494/644794

Gesprekavond OPENBARE DIENSTEN op 27 april 2017 in afdeling Oostende

Chris Reniers, voorzitter Algemene Centrale Openbare Diensten, komt op 25 april om 19u30 een toelichting geven over het maatschappelijk nut en de actuele problematieken van de openbare diensten.  Alle geïntresseerden zijn welkom om deze boeiende avond bij te wonen.  Deuren open vanaf 19u15 in het ACOD-lokaal, Nieuwpoortsesteenweg 11 te Oostende.  Bijkomende info kunt u bekomen bij de afdelingsvoorzitter op het gsmnr 0494/644794.

De man die alles kan?

Het is een publiek geheim: minister Weyts scoort graag. Hij is zeer selectief in zijn communicatie en wanneer het hem past, verkondigt hij met luide trom een goednieuwsshow, steevast gevolgd door een stevig schouderklopje voor zichzelf. Alles lost hij in z’n eentje op: van verkeersproblematiek tot dierenwelzijn. Misschien dat deze superman nu ook eens naar de belangen van de personeel van de openbare diensten waarvoor hij verantwoordelijk is kan kijken. Punt in kwestie: de loodsen.

 

ACOD vraagt gratis kankerscreening voor alle vrouwen

Morgen 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De ACOD lanceerde naar aanleiding hiervan een petitie waarin we vragen om een jaarlijkse gratis screening op borstkanker, dit voor elke vrouw. België kent immers het hoogste aantal zieken en sterftes ten gevolge van borstkanker in Europa.

Actie Social Profit 21 maart 2017

Op 21 maart 2017  is er een manifestatie Social Profit in gemeenschappelijk front voor zowel de publieke als de private sector.

De manifesttie start rond 10u30 aan Brussel Noord en ontbinding aan de Vismijn.

Verzamelplaats ACOD CGSP en slogans nog af te spreken.

Bij ABVV zijn de centrales BBTK, AC en ACOD betrokken.

Jobs, koopkracht en werkbaar werk zijn de 3 peilers.

Onduidelijkheid( budget) over een sectoraal akkoord zowel federaal als Vlaams speelt uiteraard ook.

De sectoren LRB en Overheidsdiensten dienen een stakingsaanzegging in voor hun betrokken deelsectoren.

Details hierover worden bepaald door de sectorverantwoordelijken

Hoe kun je je als ACOD lid inschrijven als je wil deelnemen aan deze manifestatie?

Je kunt je inschrijven via ACOD via deze link:

https://goo.gl/forms/xVncTotdrRc7jKrq2

Je kan ook  telefoneren naar ACOD West-Vlaanderen: 051 20 25 70

(Vermeld je naam, voornaam en je sector)

Je kan je  inschrijven tot 20 maart 2017.

Het vervoer naar de manifestatie gebeurd per trein en is gratis voor elk  ACOD-lid en gebeurd met een gewoon treinticket.

Terugbetaling gebeurt enkel op basis van de treintickets.

Je stuurt je ticket na de manifestatie binnen de 5 weken op naar ACOD West-Vlaanderen Sint-Amandstraat 112 8800 Roeselare met daarop de vermelding van je naam, voornaam en rekeningnummer.

Actie ABVV sociale dumping op 24 maart 2017

Op vrijdag 24.03.2017.

  • 08.00-09.15 uur – Ontbijtbijeenkomst Brugge – ABVV Zilverstraat.
  • 08.00-09.15 uur – Ontbijtbijeenkomst Kortrijk – café Het Textielhuis.
  • 11.00 uur – symbolische federale actie – Luxemburgplein – Brussel.

Syndicaal ontbijt: Tijdens het ontbijt worden er getuigenissen, filmpjes, enz. m.b.t. sociale dumping voorzien. De deelnemers worden verzocht ABVV-herkenbaar te zijn (rode vestjes, …).

Vervoer:

Gratis busvervoer:

-  Van Oostende (vertrek Visserijschool – 07.00 uur) naar Brugge-Bevrijdingslaan (08.00 uur): ontbijt ABVV- Zilverstraat zaal Van Acker 1ste verdieping > daarna (vertrek 09.15 uur) van Brugge naar Brussel. De stop- en opstapplaats in Brugge is dus de Bevrijdingslaan (dicht bij ’t Zand), gezien de wegenwerken op ’t Zand.

-  Van Roeselare (vertrek Schiervelde – 07.15 uur) naar Kortrijk-Conservatoriumplein (08.00 uur): ontbijt in café Het Textielhuis > daarna (vertrek 09.15 uur) van Kortrijk naar Brussel. De stop- en opstapplaats in Kortrijk is het Conservatoriumplein (ABVV-gebouw), gezien de wegenwerken in de Rijselsestraat.

-  Terugreis: Het vertrekuur wordt door de busverantwoordelijke meegedeeld op de bus (heenreis).

Trein: Alhoewel het vervoer per bus wordt georganiseerd (omdat het Luxemburgplein ver van een treinstation ligt) wordt het bedrag van een treinticket ook terugbetaald voor elk ABVV-lid in West-Vlaanderen dat deelneemt aan de manifestatie in Brussel. Er wordt geen bemanning voorzien vanuit het ABVV in de diverse treinstations. Er is geen speciaal ticket voorzien. De terugbetaling gebeurt enkel op basis van ingeleverde en gebruikte treintickets (met vermelding van naam, handtekening, rekeningnummer, geboortedatum/rijksregisternummer). Railpassen: enkel terugbetaling mits inleveren van de originele en volledig gebruikte railpass, of een kopie van de deels gebruikte railpass, steeds vergezeld van een handtekenlijst (met vermelding van naam, handtekening, rekeningnummer, geboortedatum/rijksregisternummer).

Lunchvergoeding: Een lunchvergoeding (€ 10) wordt voorzien voor iedereen die deelneemt aan deze actie (desgevallend bovenop het gratis ontbijt in Brugge/Kortrijk).

Inschrijven:

Je kunt je inschrijven op onderstaande link:

https://goo.gl/forms/4uW54GUAHZxTk07F2

Als je wil weten of je al dan niet kan deelnemen aan deze actie met staking neem je best contact op met je sectorverantwoordelijke

De diverse kosten dienen uiterlijk tegen 30.03.2017 (!!!) te worden afgerekend via het provinciaal secretariaat van ABVV (prov.sec@abvv-wvl.be, Tel: 056 268 279).  De uitbetaling van deze kosten gebeurt op de bankrekening van het betrokken lid.

CETA opent de openbare sector voor de privé

Vorige week keurde een meerderheid in het Europees parlement het CETA vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada goed. Handelsverdragen zijn in principe geen slechte zaak, maar CETA is helaas niet op maat van de werkende mensen, consumenten en burgers geschreven. Het versterkt nog maar eens de spiraal van de onderlinge concurrentie die onze loon- en arbeidsvoorwaarden, onze milieubescherming en onze consumentenbescherming naar de beneden haalt.

 

Acod West-Vlaanderen solidair met werknemers Bombardier.

ACOD West-Vlaanderen heeft met ontstentenis kennis genomen van de contractbreuk van de directie van Bombardier.
ACOD West-Vlaanderen wenst de werknemers te Brugge en in het bijzonder de syndicale delegatie een hart onder de riem te steken en onze solidariteit  betuigen. Onze gedachten gaan naar de talrijke families die nu in onzekerheid leven enkel om de aandeelhouders nog grotere cadeaus te kunnen geven.
ACOD West-Vlaanderen heeft altijd gesteld dat besparingen in openbare diensten onvermijdelijk gevolgen zal hebben op de werkgelegenheid in andere sectoren.
De werknemers van Bombardier kunnen rekenen op onze steun bij hun acties.
Samen sterk !

Wist je dat Turkije al 125.000 ambtenaren heeft ontslagen

… omdat ze zouden meegewerkt hebben aan een couppoging tegen president Erdogan? En dat er al 40.000 ambtenaren omwille van diezelfde reden werden vervolgd?

 

Hoe gaat het ook weer als je niet reageert tegen een dictatuur?

 

Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;

ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;

ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;

ik was immers geen vakbondslid.

Pagina's

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer