slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Actie ABVV sociale dumping op 24 maart 2017

Op vrijdag 24.03.2017.

  • 08.00-09.15 uur – Ontbijtbijeenkomst Brugge – ABVV Zilverstraat.
  • 08.00-09.15 uur – Ontbijtbijeenkomst Kortrijk – café Het Textielhuis.
  • 11.00 uur – symbolische federale actie – Luxemburgplein – Brussel.

Syndicaal ontbijt: Tijdens het ontbijt worden er getuigenissen, filmpjes, enz. m.b.t. sociale dumping voorzien. De deelnemers worden verzocht ABVV-herkenbaar te zijn (rode vestjes, …).

Vervoer:

Gratis busvervoer:

-  Van Oostende (vertrek Visserijschool – 07.00 uur) naar Brugge-Bevrijdingslaan (08.00 uur): ontbijt ABVV- Zilverstraat zaal Van Acker 1ste verdieping > daarna (vertrek 09.15 uur) van Brugge naar Brussel. De stop- en opstapplaats in Brugge is dus de Bevrijdingslaan (dicht bij ’t Zand), gezien de wegenwerken op ’t Zand.

-  Van Roeselare (vertrek Schiervelde – 07.15 uur) naar Kortrijk-Conservatoriumplein (08.00 uur): ontbijt in café Het Textielhuis > daarna (vertrek 09.15 uur) van Kortrijk naar Brussel. De stop- en opstapplaats in Kortrijk is het Conservatoriumplein (ABVV-gebouw), gezien de wegenwerken in de Rijselsestraat.

-  Terugreis: Het vertrekuur wordt door de busverantwoordelijke meegedeeld op de bus (heenreis).

Trein: Alhoewel het vervoer per bus wordt georganiseerd (omdat het Luxemburgplein ver van een treinstation ligt) wordt het bedrag van een treinticket ook terugbetaald voor elk ABVV-lid in West-Vlaanderen dat deelneemt aan de manifestatie in Brussel. Er wordt geen bemanning voorzien vanuit het ABVV in de diverse treinstations. Er is geen speciaal ticket voorzien. De terugbetaling gebeurt enkel op basis van ingeleverde en gebruikte treintickets (met vermelding van naam, handtekening, rekeningnummer, geboortedatum/rijksregisternummer). Railpassen: enkel terugbetaling mits inleveren van de originele en volledig gebruikte railpass, of een kopie van de deels gebruikte railpass, steeds vergezeld van een handtekenlijst (met vermelding van naam, handtekening, rekeningnummer, geboortedatum/rijksregisternummer).

Lunchvergoeding: Een lunchvergoeding (€ 10) wordt voorzien voor iedereen die deelneemt aan deze actie (desgevallend bovenop het gratis ontbijt in Brugge/Kortrijk).

Inschrijven:

Je kunt je inschrijven op onderstaande link:

https://goo.gl/forms/4uW54GUAHZxTk07F2

Als je wil weten of je al dan niet kan deelnemen aan deze actie met staking neem je best contact op met je sectorverantwoordelijke

De diverse kosten dienen uiterlijk tegen 30.03.2017 (!!!) te worden afgerekend via het provinciaal secretariaat van ABVV (prov.sec@abvv-wvl.be, Tel: 056 268 279).  De uitbetaling van deze kosten gebeurt op de bankrekening van het betrokken lid.

CETA opent de openbare sector voor de privé

Vorige week keurde een meerderheid in het Europees parlement het CETA vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada goed. Handelsverdragen zijn in principe geen slechte zaak, maar CETA is helaas niet op maat van de werkende mensen, consumenten en burgers geschreven. Het versterkt nog maar eens de spiraal van de onderlinge concurrentie die onze loon- en arbeidsvoorwaarden, onze milieubescherming en onze consumentenbescherming naar de beneden haalt.

 

Acod West-Vlaanderen solidair met werknemers Bombardier.

ACOD West-Vlaanderen heeft met ontstentenis kennis genomen van de contractbreuk van de directie van Bombardier.
ACOD West-Vlaanderen wenst de werknemers te Brugge en in het bijzonder de syndicale delegatie een hart onder de riem te steken en onze solidariteit  betuigen. Onze gedachten gaan naar de talrijke families die nu in onzekerheid leven enkel om de aandeelhouders nog grotere cadeaus te kunnen geven.
ACOD West-Vlaanderen heeft altijd gesteld dat besparingen in openbare diensten onvermijdelijk gevolgen zal hebben op de werkgelegenheid in andere sectoren.
De werknemers van Bombardier kunnen rekenen op onze steun bij hun acties.
Samen sterk !

Wist je dat Turkije al 125.000 ambtenaren heeft ontslagen

… omdat ze zouden meegewerkt hebben aan een couppoging tegen president Erdogan? En dat er al 40.000 ambtenaren omwille van diezelfde reden werden vervolgd?

 

Hoe gaat het ook weer als je niet reageert tegen een dictatuur?

 

Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;

ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;

ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;

ik was immers geen vakbondslid.

Nieuwjaarsreceptie Roeselare

Kameraden,

Op vrijdagavond 17 februari 2017 houdt de intersectorale afdeling Roeselare een nieuwjaarsreceptie.

Dit gaat door in het ACOD gebouw Sint-Amandsstraat 112 Roeselare en start om 18:00u.

Als je met ons mee wil vieren, schrijf dan naar Géry Tytgat Skaldenstraat 4 8800 Roeselare.

Je kan ons via email (gery.tytgat@skynet.be) of GSM (0479/27 76 02) contacteren.

Enkel oog voor het prijskaartje, niet de waarde

Mijnheer de minister van Ambtenarenzaken,

Geachte heer Vandeput,

In 2014 geleden schreef ik hier een open brief aan U, een voor mij nieuw gezicht als minister van Ambtenarenzaken. Nu bijna drie jaar later schrijf ik U opnieuw. Intussen hebben we elkaar nog nooit ontmoet.

Informatieavond over de pensioenen en diplomabonificatie

Op 16 februari 2017 om 18:30u gaat in het ACOD gebouw in de  Nieuwpoortsesteenweg 11 te 8400 Oostende een informatieavond door over de pensioenen van de openbare diensen en de diplomabonificatie.

De gastspreker is de specialist van ACOD op dat vlak: Patrick De La Bruyere.

Iedereen is welkom.

 

NMBS wenst ‘One Man Car’

Treinen zonder treinbegeleiders, een onbegrijpelijke prioriteit

Komende vrijdag 23 december heeft een raad van bestuur plaats bij de NMBS. Op de agenda staat het bedrijfsplan met inbegrip van de One Man Car als mogelijke productiviteitsmaatregel – lees: besparingsmaatregel. ACOD Spoor wijst resoluut op de nefaste gevolgen met betrekking tot de veiligheid en de verminderde dienstverlening door het invoeren van treinen zonder treinbegeleiders.

persbericht: sector Spoor De benoemingstrein met een uitzonderlijke vertraging

Roeselare, 20/12/2016

De benoemingstrein heeft eindelijk haar eindstation bereikt. Geen verwelkomingscomité in het eindstation. De reizigers en het spoorwegpersoneel hebben andere zorgen aan hun hoofd. Zij betalen immers de opeenvolging van onrealistische besparingen bij het spoor: verhoogde werkdruk en minder dienstverlening.

Pagina's

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer