slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Spoorwegpersoneel: De karikaturen ontsporen

Naar aanleiding van de aangekondigde spoorstakingen voor de maand januari werden in de (sociale) media heel wat karikaturen en foutieve of onvolledige informatie verspreid over het spoorwegpersoneel en hun zogenaamde privileges. De ACOD betreurt dat bepaalde politici en opiniemakers hun visie op de Belgische spoorwegen – uit kwade wil of uit nonchalance – beperken tot enkele elementen die ze gebruiken om het personeel en de vakbonden in een slecht daglicht te stellen.

De waarheid die voor u achtergehouden wordt! ACOD Spoor

Net als jullie lazen wij de brief die ondertekend werd door de CEO’s van Infrabel, de NMBS en de Algemeen Directeur van HR-Rail.

Wij vinden het als erkende organisaties belangrijk te reageren en u alle nuttige inlichtingen te geven die het resultaat zijn van ons vakbondswerk.

Op 8 december hebben de ACOD/CGSP en de ACV/CSC Transcom hun hoogste instanties bijeengeroepen om het ontwerp van het protocol van sociaal akkoord 2015-16-17 te analyseren.

Antisociale cocktail

Persbericht ACOD Spoor

Politiek maakt misbruik van stakingsaanzegging

 

ACOD Spoor is teleurgesteld in de scherpe reacties uit de politieke wereld op de stakingsaanzegging die het gemeenschappelijk vakbondbondsfront indiende na de afwijzing van het voorgestelde protocol van sociaal akkoord bij de NMBS. In plaats van de aanval in te zetten op de vakbonden zouden de politici van N-VA en Open VLD beter werk maken de échte problemen bij het spoorwegbedrijf.

 

PERSBERICHT ACOD Spoor

Het protocol van sociaal akkoord van de Belgische Spoorwegen 2016-2018: rode kaart en ingediende stakingsaanzegging!

De instanties van ACV Transcom en ACOD Sector Spoor hebben zich gisteren gebogen over het protocol van sociaal akkoord 2016-2018, dat door de directie van de Belgische spoorwegen werd uitgewerkt. Hun standpunt is unaniem: het protocol wordt volledig afgewezen!

ABVV past actieplan aan na aanslagen Parijs

Naar aanleiding van de barbaarse aanslagen van vorige week in Parijs en elders in de wereld, werd in het licht van een verhoogde terreurdreiging het veiligheidsniveau in België opgetrokken

van 2 naar 3.

De vakbonden zijn geschokt door de gruwel. Wij leggen de nadruk op het feit dat barbarij nooit kan gerechtvaardigd worden. Enkel vrede en solidariteit bieden een antwoord tegen radicalisme en angst. 

De samenleving en de politiek mogen nooit wijken voor terreur. De werking van de democratie moet gevrijwaard worden en als vakbond dienen wij onze rol en werking onverkort verder te zetten. Angst mag nooit een leidraad zijn, maar als syndicalisten zijn wij ook heel erg geraakt. Ook wij zijn allen vader, moeder, zoon of dochter.

Uit respect voor de slachtoffers van het drama in Parijs en omdat wij als middenveldorganisatie niet blind zijn voor wat leeft in de samenleving, heeft het ABVV beslist om de geplande acties bijgevolg opnieuw te bekijken. In de gegeven omstandigheden moeten wij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op. De veiligheid van onze militanten, leden en de bevolking moeten we voor ogen houden. 

Het actieplan dat het ABVV heeft afgekondigd en waar stakingsacties en betogingen deel van uitmaken, wordt dan ook aangepast. Alle publieke manifestaties en concentraties worden de komende weken opgeschort en vervangen door infobijeenkomsten in de ondernemingen. Deze kunnen gepaard gaan met werkonderbrekingen. De geplande stakingen worden bijgevolg wel aangehouden. 

Aangezien een aantal van de acties afgesproken werden in gemeenschappelijk vakbondsfront, heeft het ABVV zijn standpunt ook toegelicht aan de andere vakbonden. 

De doelstellingen van het actieplan blijven ongewijzigd. Op korte en lange termijn. De opschorting van enkele acties doet op geen enkele manier afbreuk aan het sociaal verzet. Het ABVV blijft een ander beleid eisen en zal zich blijven organiseren tegen de maatregelen van deze regeringen. Ook de werkgevers moeten over de brug komen. Het ABVV zal de situatie op de voet

Campagne ETF treinbegeleiders

Pagina's

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer