U bent hier

Onderwijs

De sector Onderwijs

sfeerbeelden staking

Hier wat sfeerbeelden van het piket van sector onderwijs:

http://www.acodwvl.be/node/296

Folders

ACOD Onderwijs sluit zich aan bij de acties van het ABVV:

Nationale betoging (met staking) Donderdag 6 november in Brussel

Provinciale stakingsacties

  • Maandag 24 november Henegouwen, Luxemburg, Limburg en Antwerpen
  • Maandag 1 december Namen, Luik, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
  • Maandag 8 december Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel

Nationale staking Maandag 15 december

Voor concrete informatie zie www.abvv.be of raadpleeg uw regionaal/provinciaal secretaris

In bijlage (klik op "lees meer") de folders : Hoe u als leerkracht, ambtenaar en burger wordt getroffen door de regeringen!!

Gepluimd

Persbericht Onderwijs - 29 augustus 2014

Besparingen brengen de oplossingen niet dichterbij

De Vlaamse regering wenst een begroting in evenwicht en wil ook in onderwijs besparen. Dat laatste is een heel slecht uitgangspunt, zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront. Besparen in onderwijs grijpt in op de toekomst van onze maatschappij. Daarnaast blijven vandaag, bij de start van het nieuwe schooljaar, manifeste problemen bestaan. Staat er voor elke klas een leraar? Krijgt iedere starter een degelijke aanvangsbegeleiding? Blijft de kwaliteit van onderwijs gegarandeerd door een goede professionalisering? Is er voor elk kind een plaats in de klas? Is onderwijs toegankelijk voor elke student of cursist? Is het nieuwe schoolgebouw en het didactisch materiaal er eindelijk? Deze hoge noden vragen om dringende oplossingen. Besparingen brengen deze oplossingen niet dichterbij.

Het onderwijspersoneel : de paria’s van de kinderopvang?

Het nieuwe decreet op de kinderopvang heeft bij zijn invoering op 1 april 2014 voor heel wat deining
gezorgd in de opvangsector zelf. Stilaan wordt ook duidelijk welke nadelige effecten het zal hebben
op de gebruikers van de opvang, misschien vooral op het onderwijspersoneel.

Persbericht 25 maart 2014 Wereldoriëntatie opsplitsen?

De Vlaamse regeringspartijen willen in de basisschool het leergebied wereldoriëntatie schrappen en in twee delen opsplitsen: een vak ‘Wetenschappen en techniek’ en een vak ‘Mens en maatschappij’. De maatregel is opgenomen in het ‘Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV’. De bedoeling is om wetenschappen en techniek zichtbaarder te maken in het curriculum van het basisonderwijs. Alle onderwijskoepels, het GO!  en de onderwijsvakbonden zijn het oneens met deze maatregel. Hoe ziet wereldoriëntatie er vandaag uit?

Persmededeling Gemeenschappelijks vakbondsfront Onderwijs

De Vlaamse parlementsleden hebben de afgelopen dagen meer dan 10 000 brieven ontvangen van personeelsleden waarin die hun ongerustheid uitten over de nakende goedkeuring van het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (het zogenaamde M-decreet). Die personeelsleden ontvingen ook een antwoord van de diverse politieke partijen waarin zij hun zienswijze ten aanzien van dit ontwerp verdedigden. Die antwoorden nemen de ongerustheid in het onderwijsveld niet weg.

 

Mail onze boodschap aan de Vlaamse parlementsleden: ‘De [em]M[er] loopt over!’

 

Het M-decreet moet binnenkort goedgekeurd worden in het Vlaams Parlement. Het

Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs schreef een ultieme brief aan de leden van

het Vlaams Parlement. De onrust is groot, de [em]M[er] loopt over!

Als het Vlaams Parlement instemt met dit decreet zoals het nu voorligt, legt zij

verplichtingen op aan de scholen maar komt ze haar eigen verplichtingen niet na. Het is

onze plicht om de leden van het Vlaams Parlement hierop te wijzen, want de goedkeuring

M-decreet, het personeel is er niet klaar voor

Momenteel is de bespreking van het M-decreet (een eerste stap naar meer inclusie) volop aan de gang in het Vlaamse parlement.

ACOD Onderwijs vraagt:

  • Dat de uitvoering van het M-decreet uitgesteld wordt.
  • Dat er dringend werk wordt gemaakt van de competentieontwikkeling.
  • Dat over de uitvoeringsbesluiten, zo snel mogelijk, wordt onderhandeld.

Daarnaast wil ACOD Onderwijs enkele pijnpunten aangeven die ofwel in andere decreten of in de uitvoeringsbesluiten aan bod moeten komen.

Pagina's

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer