U bent hier

Spoor

De sector Spoor

Spontane acties van spoorwegwerknemers. Politieke afrekeningen met vakbonden

De bestraffing van spoorwegmannen en –vrouwen die deelnamen aan de voorbije spontane acties is volop bezig.

De onderhandelingen met het management over de strafbepalingen werden abrupt afgebroken door een niet afhoudende politieke druk.

Nota aan de militanten

Beste,

Benoemingscarrousel bij de Belgische Spoorwegen

Gezocht: witte konijnen

Midden vorige maand nam minister van Mobiliteit Galant ontslag. Aan haar brokkenparcours kwam een einde nadat ze in nauwe schoentjes kwam door beschuldigingen van nalatigheid en leugens in verband met de veiligheid in de luchthavens. Ze werd opgevolgd door MR-partijgenoot François Bellot. Daarmee was de commotie in ons mobiliteitslandschap nog niet voorbij, want eind april lekte voortijdig uit dat Jo Cornu zou stoppen als CEO van de NMBS. De zoektocht naar een nieuwe baas van de vervoersmaatschappij kan dus opnieuw beginnen.

de omzendbrief 24H-HR2016 betreffende de afwezigheden die het aantal kredietdagen verminderen

Deze uitvoering is een eenzijdige beslissing van de Maatschappij die zonder het akkoord van de erkende organisaties wordt uitgevoerd, niettegenstaande de Raad van State nog geen uitspraak ten gronde heeft gedaan.

Wij zij het hiermee niet eens en zullen gepast reageren op deze eenzijdige beslissing!!!!

 

Met syndicale groeten,

Marc Stals

Bestendig secretaris

 

Socialistische bond speelt spelletjes in station

BRUSSEL 21/04 10:38 (BELGA)
Wie donderdag door een station is gewandeld, zal het misschien gemerkt hebben. De socialistische vakbond voert verschillende pamflettenacties. Reizigers krijgen een kraslotje in de handen gestopt om te wijzen op het belang van de sociale zekerheid. Die is "geen loterij, want iedereen wint erbij", luidt het.

De actie verwijst naar de ABVV-website everybodywins.be. "Met deze campagne willen we het belang van de sociale zekerheid benadrukken. Op de site valt te lezen hoe die in elkaar zit, met feiten en cijfermateriaal", zegt ABVV-woordvoerster Gina Heyrman. "Dat we deze campagne net nu voeren, heeft te maken met het feit dat onze huidige regeringen er alles aan doen om de sociale zekerheid onderuit te halen."

Tegelijk heeft ook ACOD Spoor een pamflettenactie op gang getrapt in verschillende stations. De socialistische spoorbond wil de reizigers informeren over de regeringsplannen met het spoor. En ook die vakbond maakt er een spelletje van: Treinopoly, verwijzend naar het bekende Monopoly. In verschillende etappes legt de vakbond op treinopoly.be uit "hoe de Belgische spoorwegen langzaam maar zeker worden ontmanteld".

"Zonder dwarsliggers zullen de treinen niet meer rijden", luidt het op de campagnewebsite. "Alles wijst erop dat het besparingsplan van de regering niet bedoeld is om de belangen van de reizigers te dienen of om de toekomst van de Belgische spoorwegen te verzekeren, maar om de privatisering van het spoor voor te bereiden. Een private spoorwegmaatschappij organiseert haar diensten niet in functie van de noden van de bevolking maar uitsluitend in functie van de winst."

facebookpagina sector Spoor

Roeselare, 04/04/2016

Waarde kameraad,

Waarde militant,

Vanaf 1 april, dit is geen grap, willen we jou met onze gloednieuwe officiële Facebook pagina ACOD SPOOR NATIONAAL laten kennismaken. Deze pagina is bestemd voor iedereen die meer wil weten over het reilen en zeilen van onze vakbondsorganisatie. Met deze Facebook pagina hopen we het contact met de leden nog interactiever te maken. De website zal net als nu de bron van informatie blijven, maar berichten zullen ook op de Facebook pagina verschijnen

Algemene ledenvergadering sector Spoor op woensdag 23/03/2016

Waarde kameraad,

Waarde militant,

 

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd op de algemene leden-militantenvergadering op woensdag 23/03/2016 om 18u15 stipt, in de gebouwen van ACOD West-Vlaanderen, Sint-Amandsstraat 112, 8800 Roeselare.

Op deze vergadering moeten wij een beslissing nemen of we het protocol van sociaal akkoord al dan niet kunnen goedkeuren.

Gezien het grote belang van deze vergadering, rekenen we ten stelligste op uw aanwezigheid.

De pamfletten naar de leden komen eerstdaags op de werkvloer.

 

Nota aan de militanten

ACOD Spoor gaat voor bemiddeling en zet in op het overleg

Waarde kameraden

De beslissing van de Vlaamse vleugel van ACOD Spoor om te kiezen voor bemiddeling en overleg werd genomen na intens intern overleg. Hieronder lees je hoe we tot deze beslissing kwamen en wat we in overweging namen.

Tijdens het Nationaal Comité van 8 december 2015 werd vastgesteld dat het ontwerp van protocol van sociaal akkoord voor ACOD Spoor onaanvaardbaar was. Ook werd vastgesteld dat er geen mogelijkheid meer was om met de directie van de Belgische Spoorwegen verder te onderhandelen.

Plan Galant: De afbraak van de Belgische spoorwegen is ingezet

Minister Galant wil met haar plan 3 miljard euro besparen tussen 2016 en 2019 ten koste van het spoorwegpersoneel en de reizigers. Het plan heeft als enige doel de spoorwegen onwerkbaar te maken en klaar te stomen voor de privatisering! Maak iets onwerkbaar en de mensen vragen om privatisering. Thatcher heeft het haar voorgedaan. De Britse treinreizigers smeken na 20 jaar liberalisering en privatisering om een hernationalisering van de Britse spoorwegen.

Antisociale cocktail!

Waarom verwerpen we het ontwerp sociaal akkoord?

Beste collega's,

Net als jij lazen wij de brieven van de CEO's van Infrabel, NMBS en de Algemeen Directeur van HR-Rail. In die brieven verzwijgen zij heel wat. Ook stelden we vast dat het overgrote deel van de media het spoorwegpersoneel in een kwaad daglicht stelt! Totaal onterecht!

Wij vinden het als ACOD Spoor belangrijk te reageren en u alle nuttige inlichtingen te geven ivm. het ontwerp sociaal akkoord.

Op 8 december hebben de beide Erkende Organisaties hun hoogste instanties bijeengeroepen. Voordien werden in alle regio's militantenvergaderingen georganiseerd waar het ontwerp besproken werd. Het ontwerp sociaal akkoord werd unaniem verworpen.

Afbouw dienstverlening!

De directie beweert dat ze de enorme mobiliteitsuitdagingen ("België: één van de landen met het grootste fileleed") wil aangaan, en anderzijds dat de Belgische Spoorwegen een belangrijke rol te spelen hebben in de strijd tegen de klimaatverandering.

Maar hoe gaat men dit doen als de regering met het Plan Galant 3 miljard euro wil besparen tussen nu en 2019? Dat is 1/5 van het budget dat weggesneden wordt!

Hoe kan je nu de dienstverlening verbeteren als je:

•             6000 à 7000 jobs wil schrappen bij Infrabel, NMBS als HR-Rail?

•             treinbegeleiders wil schrappen op 20% van de treinen?

•             de prijzen van de tickets drastisch wil verhogen?

•             loketten sluit en vervangt door automaten die vaak in panne staan? (wou men niet tegen 2020 ongeveer 365 jobs schrappen in kader van het distributieproject 2020)

•             er een plan is om 800 a 900 km landelijke lijnen te schrappen wegens zogenaamd niet rendabel?

•             de trajectduur van de treinen verhoogt om kunstmatig te stiptheidscijfers te verhogen?

Pagina's

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer