U bent hier

Spoor

De sector Spoor

Motie minimale dienstverlening binnen openbare diensten

 

De regering Michel I heeft in haar regeerakkoord de invoering van een minimum dienstverlening aangekondigd voor zowel de spoorwegen, de penitentiaire instellingen als de luchtverkeersleiding.

Niet toevallig zijn dit 3 sectoren waarbinnen de syndicale aanwezigheid en slagkracht sterk is.

Een opgelegde minimale dienstverlening is en blijft onaanvaardbaar voor het ABVV en is in strijd met de internationale rechtsregels.

staking ACOD 22 april 2015

nieuw postadres West-Vlaanderen

Waarom wordt NMBS altijd geviseerd?

Net zoals vele anderen las ik verontwaardigd het artikel over de verspilling

Bij de NMBS. Het kan inderdaad niet dat belastinggeld zo gespendeerd wordt maar waarom wordt steeds de NMBS en Infrabel geviseerd?

Men heeft recht op informatie,maar dit lijkt op een lastercampagne tegen de NMBS en haar personeel.

Ik wil graag even verduidelijken wat de kerntaken van het personeel van NMBS en Infrabel zijn: het vervoeren van reizigers en goederen per spoor en uitleg verschaffen aan de reizigers. Onderhouden uitbating van het spoorwegnet.Het spoorvervoer veilig en correct laten verlopen. Onderhoud, revisie en herstel van het rollend materieel volgens de geldende normen. Opleiden en bijscholen van(nieuw) personeel. Verkoop van abonnementen en vervoersbewijzen, als ook de controle daarop.

Dat wij een eigen ziekenkas hebben, so what? Klaag ik erover dat vele lezers een firmawagen ,laptop en andere voordelen krijgen van hun werkgever? Elke werkgever heeft voor-en nadelen. Wie denkt dat hij beter kan doen, moet maar solliciteren bij NMBS of Infrabel. Indien u slaagt voor de examens en de bijhorende stage van een jaar, dan kan u zelf ervaren hoe moeilijk het is om gemotiveerd te blijven als je dagelijks door de media genadeloos uitgelachen wordt .

Neen, wij hebben geen restaurants uit te baten, geen recyclagebedrijfjes en een honderdtal andere nevenbedrijfjes nodig, da’s waar, maar het mag stilaan gedaan zijn met ons, het spoorwegpersoneel, in een slecht daglicht te plaatsen. Wij kunnen er ook niks aan doen dat de regeringen indertijd - door de meesten onder ons verkozen, maar nu verguisd - nogal gul waren met cadeaus uit te delen. Het gewone personeel heeft geen schuld aan wat er allemaal scheef gelopen is.

Ik ben blij dat er iemand is die de NMBS wil hervormen. Ik hoop dat mevrouw Galant de tijd en de ruimte krijgt omdat te doen in alle rust en sereniteit. Zo kunnen de NMBS en Infrabelweer bedrijven worden met aanzien, bedrijven die in de toekomst sterk staan.

Tony Delanghe, werknemer B-Technics,

Onderhoudsafdeling NMBS

Het Laatste Nieuws, 11/02/2015,

Copyright Het Laatste Nieuws All

rights reserved - Tous droits reserves -

Sociaal overleg Spoor

Brussel, 26 januari 2015

Sociaal overleg

Beste

Naar aanleiding van de boute uitspraken van de CEO van de NMBS hebben we de Nationale Paritaire Commissie verlaten en het sociaal overleg stilgelegd. Er zijn verschillende gesprekken geweest met de CEO en we hebben de idee onderstreept van de stellingen die de CEO aannam ten opzichte van ons statuut, rendement en mutualiteit.

We verwachten van een CEO dat hij zijn personeel verdedigt en geen perceptie creëert bij het grote publiek dat ons personeel minderwaardig is dan het personeel uit de privésector.

het regeerakkoord

 

Bericht aan het personeel ACOD Spoor

Voor onze toekomst,

Voor ons statuut,

Voor ons pensioen :

ACTIE

op 24 november, 01, 08 en 15 december 2014

VOOR ALLE PERSONEELSLEDEN

24 november

district NO en district ZW

01 december

district NW en district ZO

08 december

district Centrum

15 december

ALGEMENE STAKING

ieder personeelslid

( ook personeelsleden van de diensten “beweging” )

mag deelnemen aan alle acties.

Een stakingsvergoeding van €30 wordt uitbetaald aan ieder stakend lid na overhandiging van een kopie van de loonfiche met code 8x01 per stakingsdag

Zij die strijden kunnen verliezen, zij die niet strijden hebben reeds verloren.

 

Marc Stals

Gewestelijk Secretaris   

manifestatie 6 november

Roeselare, 05/11/2014

Waarde kameraden,

Hierbij een oproep om morgen 06/11/2014 op tijd te vertrekken naar de manifestatie, momenteel zijn er in alle provincies al duizenden inschrijvingen!!!!

In bijlage pamflet ter verspreiding, zie ook de infovergaderingen op diverse plaatsen in de provincie.

Zoals vermeld in vorige mail afspraak om 11u00 aan het gewestelijk geneeskundig centrum Brussel Noord.

 

Samen zijn we sterk!!!!!!

Met syndicale groeten,

Marc Stals

Bestendig secretaris

Verzamelen op de manifestatie van 6 november met het Spoor

Waarde kameraden,

Kameraden die deelnemen aan de betoging van donderdag 06/11/2014, doe ik een oproep om te verzamelen om 11u00 stipt aan het Gewestelijk Geneeskundig Centrum te Brussel Noord, om alzo een grote groep spoormensen samen te krijgen, en in groep het parcours van Brussel Noord tot Brussel-Zuid te doorlopen.

Alvast bedankt voor de samenwerking en uw aanwezigheid.

Verdere informatie kan je vinden op onze website: www.acodwvl.be/spoor

Met syndicale groeten, samen zijn we sterk, ensemble ont est plus fort!!!!!!!

Pagina's

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer