U bent hier

Spoor

De sector Spoor

Betreft: manifestatie van donderdag 06/11/2014

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen vraag ik aan al die wil deelnemen aan de massabetoging zich te willen inschrijven via het secretariaat ACOD West-Vlaanderen, gelieve ook de opstapplaats te willen mededelen.

Dit kan door zich in te schrijven op volgend e-mail adres: nancy.marnette@acod.be

Tevens kan je alle informatie terugvinden op de website: http://www.acodwvl.be

Met kameraadschappelijke groeten,

Marc Stals

Bestendig secretaris

manifestatie 6 november Spoor

Bericht aan het personeel van het spoor

Sinds 18 augustus onderhandelen NVA, CD&V, Open VLD en MR om een rechtse regeringscoalitie tot stand te brengen, die als “ radicaal” wordt bestempeld.  Het patronaat (VBO) is in de wolken!

In naam van de eenheidsgedachte boeken deze conservatieven, zowel voor de jongeren als voor de senioren,  een heenreis naar de 19de eeuw! De werknemers gaan  het heel zwaar te verduren krijgen en alle sociale verworvenheden worden op de helling geplaatst.

ACOD spoor nieuwsbrief

Beste collega’s,

Soms werpt men ons wel eens voor de voeten: " En, wat gaat de vakbond daar aan doen?" Maar wie is " de vakbond "? Zijn we dat niet allemaal? Alle leden samen maken de vakbond. Uiteraard zijn er leden die hun nek uitsteken en die vakbondsafgevaardigde / militant worden, van hen wordt soms veel verwacht, terecht. Maar vergeet niet dat uw afgevaardigden op de werkvloer hun werk vrijwillig doen in eigen vrije tijd! Tientallen vragen en opmerkingen komen op hen af over allerlei zaken, problemen, reglementeringen; straffen; pensioenen; nieuwe reeksen;aanpassingen e.a……

Uw afgevaardigden volgen daarom regelmatig studiedagen om zich in al die zaken bij te scholen, deze infokrant toont de diverse onderwerpen waar zij mee bezig zijn.

Marc Stals / Lugil Verschaete

Lees meer in deze nieuwsbrief via "lees verder"...

 

Staking 30 juni 2014 Waarom gaat ACOD-Spoor in actie ?

Onlangs startte ACOD Spoor de zogenaamde alarmbelprocedure om aan de NMBS-directie duidelijk te maken dat het personeel zich zorgen maakt over zijn toekomst en de kwaliteit van de jobs bij de Belgische spoorwegen. In de paritaire instanties heeft ACOD Spoor de verschillende verantwoordelijken hierop gewezen, helaas zonder resultaat.

DE PIJNPUNTEN

- Men komt  niet op een gepaste manier tegemoet aan de verzuchtingen van de werknemers inzake kwaliteit en behoud van werkgelegenheid.

- Er zijn onvoldoende aanwervingen, ondanks een zorgwekkende opstapeling van vrije dagen die niet kunnen opgenomen worden (intussen al ruim 1.000.000).

- De gezondheid en de veiligheid van zowel werknemers als reizigers blijkt ondergeschikt aan de financiële doelstellingen van de directie.

- Het nieuwe vervoersplan dat eind december moet ingevoerd worden, is weinig ambitieus, onaangepast en betwist door zowel personeel als reizigers.

- De invoering van dochtermaatschappijen zijn nefast voor de werkgelegenheid en werkzekerheid.

 ACTIE

ACOD Spoor betreurt dat de directie in deze aangelegenheden nauwelijks initiatieven neemt en twijfelt eraan of er wel degelijk een wil is om tot tastbare oplossingen te komen. Voor ons is de sociale dialoog verbroken. Enkel concrete voorstellen kunnen deze breuk nog herstellen. Daarom zal ACOD Spoor van zondag 29 juni om 22u tot maandag 30 juni om 22u alle werkonderbrekingen van het personeel dekken.

Mogelijke acties kunnen het treinverkeer op het volledige spoorwegennet en in alle diensten verstoren

Lugil Verschaete / Marc Stals

Bestendig afgevaardigden

B-logistics - een stand van zaken

Op onze eis heeft B-Logistics, vertegenwoordigd door Geert Pauwels, Sam Bruynseels en Rik Vos, hun evaluatieverslag komen voorstellen aan ACOD Spoor.

Het betrof hier een evaluatie van de ontwikkelingen en gebeurtenissen sinds het afsluiten van het protocolakkoord in 2011. Een protocolakkoord dat, voor alle duidelijkheid, nooit door ACOD is getekend.

Vervroegd pensioen van het rijdend personeel – Gemengde loopbanen

Waarde kameraden,

 

Hierbij info met betrekking tot de gemengde loopbanen.

Op woensdag 4 juni is er een Nationale Paritaire Subcommissie waar ook deze problematiek zal besproken worden, modaliteiten, nieuwe aanvraag, geen nieuwe aanvraag?

Op donderdag 5 juni is er een Algemeen Bestuur Vlaamse Vleugel, waar wij zullen ingelicht worden over de stand van zaken, uiteraard zal dit donderdagavond gecommuniceerd worden via de gebruikelijke kanalen.

 

Met syndicale groeten,

Marc Stals / Lugil Verschaete

Wijziging email adressen

 Waarde ACOD lid,

Teneinde de continuiteit van onze dienstverlening te blijven verzekeren melden wij de wijziging van ons e-mail adres:

Lugil Verschaete: lugil.verschaete@hr-rail.be

Marc Stals: marc.stals@hr-rail.be

Met syndicale groeten,

Lugil Verschaete / Marc Stals

Bestendig afgevaardigden

Brief aan Geert Pauwels in gemeenschappelijk front

Mijnheer Pauwels,

We vernemen dat momenteel verkeerde informatie over de werkzetels B-FS wordt verspreid.

Volgens deze informatie zou het gemeenschappelijke vakbondsfront ACOD-CGSP Spoor/ ACV-CSC Transcom zich akkoord hebben verklaard met een mogelijke fusie van de entiteiten B-Logistics en B-FS.

Deze informatie is volkomen ONJUIST! We hebben helemaal niet ingestemd met een dossier over de toekomst van het vrachtvervoer bij de Belgische Spoorwegen!

De onderhandelingen zijn overigens nog niet gestart.

Pagina's

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer